Fizinių asmenų įrankių nuomos taisyklės

NUOMOS SĄLYGOS ĮRANKIŲ NUOMAI FIZINIAMS ASMENIMS 

 

NUO 2019.09.01d. fiziniams asmenims norintiems išsinuomuoti įrankius UAB,,Kurt Koenig statybinės mašinos", privalomos šios nuomos sąlygos: 

  Reikalingi dokumentai:

Fiziniam asmeniui: Nuomininkas privalo pateikti kontaktinius duomenis (telefonas, el.paštas,), nurodyti darbo (objekto) vietą, turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas). Nuomininkas  paliekamas piniginis užstatas, kurį nurodo Kurt-Koenig darbuotuojas. Privalomas piniginis užstatas sudaro pusę (1/2 ) nuomojamo turto vertės.

Kurt-Koenig darbuotuojas turi teisę neišduoti Nuomotojui Įrangos, jei atsisako pateikti reikalingus dokumentus ir palikti pinigį užstatą, bei  klientui sutikus patikrinti ar neturi Įsiskolinimų.

 

   Kainodaros sistema:

·       Pusė dienos tarifas skaičiuojamas, kai Įranga grąžinama į nuomos vietą per 4 darbo valandas nuo Įrangos pasiiėmimo. Tuomet taikoma 50% nuolaida nuo dienos nuomos kainos (papildomos nuolaidos neskaičiuojamos).

·       Viena nuomos diena baigiasi kitos dienos 10.00 val., kai Įranga grąžinama į nuomos vietą. Įranga grąžinta po 10.00val., skaičiuojama kaip sekanti nuomos diena.

·       Įranga turinti moto valandų skaitiklį taikoma 8 darbo valandų limitas vienai dienai. Viršijus moto valandas mokama papildomai. Vienos moto valandos viršijimas paskaičiuojamas - dienos įkainis dalinamas iš 8 darbo valandų.

·       Jeigu Įranga paiimama penktadienį nuo 15val. ir grąžinama pirmadienį iki 10val., skaičiuojama 1 nuomos diena.

·       Nuomojant Įrangą 5-20 dienų taikoma 10% nuolaida.

·       NuomojantĮrangą daugiau nei 21 dieną taikoma 30% nuolaida.

·       Nuolaida netaikoma Įrangai, kuriai nurodyta mėnesio nuomos kaina.

·       Šeštadieniai, sekmadieniai ir valstybinių švenčių dienos neįskaičiuojamos į nuomos laikotarpį

·       Kainininke kainos nurodytos be PVM.

·       Įrangos perdavimas ir priėmimas įforminamas Įrangos perdavimo – priėmimo aktu.

·       Įranga turi būti grąžinta į tą pačią nuomos vietą iš kur ji buvo gauta, nebent raštu sutarta kitaip.

·      Grąžinama Įranga turi būti švari, sutvarkyta ir tokios pat būklės, kokia išduota, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. Jeigu Įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, klientas privalo padengti visas remonto ar plovimo išlaidas.  

 

2013 m. Visos teisės saugomos UAB "Kurt Koenig statybinės mašinos"